• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

- výroba a konštrukčný návrh strojných súčiastok z ocele, antikory, farebných kovov, titanu,
plastov a spracovanie ich výkresovej dokumetácie
- sústružnícke, frézarské práce
- práce na vodorovnej vyvŕtavačke
- zámočnícke práce
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- opravy mechanických strojov a zariadení
- výroba dopravníkov: pásových, valčekových, kapsových, remeňových, žľabových,
hrablicových, pletivových a príslušných nahradných dielov
- výroba reťazových a ozubených kolies
- mechanické opravy elektroprevodoviek
- výroba dielov k poľnohospodárskym strojom
- výroba oceľ. nádrží, zásobníkov, paliet, kontajnerov
- výroba a montáž antikorových zábradlí
- výroba oceľových konštrukcií
- výroba montáž a opravy technologických zariadení
- poradenstvo v oblasti strojníctva
- vypracovanie výkresovej a dielenskej dokumentácie